UNITAT D’ESTIMULACIÓ NEUROLÒGICA

ELS NOSTRES SERVEIS DE NEUROREHABILITACIÓ

Els nostres centres de neurorehabilitació a Barcelona i Tarragona compten amb equips especialitzats

 i experimentats en el tractament i la millora de totes les afeccions de caràcter neurològic

CURSOS DE REHABILITACIÓ NEUROLÓGICA I FISIOTERÀPIA

Cursos de formació contínua per a professionals del sector sanitari i social: fisioterapeutes, 

terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes y educadors socials.

ELS CENTRES UEN DE BARCELONA, TARRAGONA I GIRONA

Disposem de dos centres de neurorehabilitació, un a Barcelona i l’altre a Vila-seca (Tarragona).

Són unitats especialitzades en neurorehabilitació que se situen en grans centres residencials i socionsanitaris. D’aquesta manera podem oferir una atenció integral durant el procés rehabilitador.

Els nostres centres estan perfectament adaptats per atendre aquelles persones que desitgen iniciar un procés de recuperació, manteniment o convalescència, ja que disposem de zones d’ingrés en cadascun d’ells.

Els centres de Barcelona i Vila-seca (Tarragona), on se situen els nostres centres d’estimulació neurològica, consten de més de 16.000 m² amb una disposició de 120 llits dobles/individuals i, concretament a Barcelona, 60 apartaments tutelats per a persones dependents i autònomes que requereixen d’unes estades adequades a la seva situació. Tots dos centres ofereixen els serveis de medicina interna, infermeria i serveis socials que permeten treballar en col·laboració amb l’equip UEN Barcelona (format per més de 50 professionals en neurorrehabilitació) per tal d’oferir un servei intensiu durant el període d’ingrés (de dilluns a divendres de 08:00 h a 20:00 h). Comptem amb un equip mèdic altament especialitzat en neurorehabilitació, amb serveis de medicina física i rehabilitació, neurologia, psiquiatria i neurocirurgia.

Els espais destinats exclusivament a la neurorehabilitació es divideixen en 400 m² situats a la primera planta. El pacient pot realitzar les sessions de fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i neuropsicologia en espais diàfans, al mateix temps que privats, en funció de la necessitat i la dinàmica d’exercicis necessaris per a la recuperació dels dèficits que pugui presentar.

UEN BARCELONA

centro rehabilitacion neurologica barcelona collserola

SERVEIS DEL CENTRE

Les àrees d’ingrés en el nostre centre d’estimulació neurològica es localitzen a la ciutat de Barcelona dins del Centre Residencial Mutuam Collserola.

SERVEIS DEL CENTRE

Les àrees d’ingrés al nostre centre d’estimulació neurològica es localitzen a la ciutat de Vila-seca (a la província de Tarragona) al Centre Residencial Vila-seca.

UEN TARRAGONA

centro rehabilitacion neurologica barcelona collserola

UEN GIRONA

girona fisioterapia rehabilitacion movilidad

SERVEIS DEL CENTRE

Instal·lacions modernes que compten amb un gimnàs totalment adaptat a persones amb mobilitat reduïda, ubicades al barri de Sant Narcís de Girona.

MÀSTER EN NEUROREHABILITACIÓ

20 anys formant professionals 

en estimulació neurològica

El Màster en estimulació neurològica ofereix una formació especialitzada en mètodes terapèutics específics en neurorehabilitació. El màster ofereix totes les eines necessàries per desenvolupar habilitats específiques en diagnòstichttps://www.high-endrolex.com/40, valoració, mètodes, teràpies i rehabilitació de les persones adultes afectades per patologies neurològiques.
Play Video about master neuro rehabilitacion neurologica
uen tratamientos rehabilitacion covid19

NOU SERVEI DE REHABILITACIÓ POST-COVID

UNITAT D’ESTIMULACIÓ NEUROLÒGICA

EXPERIÈNCIAMés de 25 anys
ens avalen
en el tractament
i la rehabilitació
de persones
amb afectacions neurològiques.

EQUIP

Comptem amb
els millors professionals
i experts en les àrees
de fisioteràpia, neuropsicologia,
teràpia ocupacional, logopèdia, etc.

DEMANAR HORA

Pots dirigir-te
a nosaltres
per resoldre
qualsevol dubte
que tinguis sobre
els nostres serveis
a Barcelona o Tarragona

COM FUNCIONA EL NOSTRE CENTRE DE NEUROREHABILITACIÓ?

Inicialment, quan rebem un nou cas, programem una primera entrevista gratuïta per realitzar una valoració del pacient en el nostre centre assistencial ambulatori (tant a Barcelona com a Tarragona), amb l’objectiu d’obtenir més informació sobre què ha passat i quines són les necessitats del pacient. Només en el cas que calgui que aquesta valoració es dugui a terme al domicili, el desplaçament del professional implicarà un cost.

Així mateix, parlem amb la família, respectant tota la normativa en matèria de Llei de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), perquè ens facin arribar en la mesura que sigui possible informació més detallada del cas. Aquesta primera valoració serveix perquè l’equip d’experts sàpiga com està el pacient i en quin estat es troba dins de l’evolució de la seva malaltia. D’aquesta manera podem concloure una primera definició del seu estat, determinar la gravetat del cas i poder dur a terme un primer abordatge integral.

La valoració comporta una exploració a nivell de fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i neuropsicologia. Si el pacient requereix d’un règim ambulatori i precisa de servei a domicili, el desplaçament del professional implica un cost. El benefici de realitzar aquesta primera valoració és que podem plantejar al pacient i a la família uns objectius de tractament reals a curt termini que ens permetin, una vegada aconseguits, plantejar-nos altres nous. D’aquesta manera podem anar consolidant aquelles millores que el pacient va adquirint a través del nostre tractament, i poder avançar en la seva recuperació funcional.

Un cop realitzades totes les valoracions, passats uns dies, es lliura un informe per escrit del resultat de totes les valoracions tant al pacient com a la família, en el qual es poden veure els objectius del tractament que l’equip ha plantejat, i també una proposta de planificació setmanal del tractament que cal seguir. A partir d’aquest moment, el pacient i el seu entorn familiar s’impliquen en la presa de decisions sobre el procés de rehabilitació i poden valorar quin pla de tractament volen o poden fer. Aquest pla de tractament es tradueix en unes sessions establertes a la setmana. Totes les sessions realitzades pel nostre equip són individualitzades i personalitzades, això vol dir que el pacient disposa d’un terapeuta per a ell durant tota la sessió de teràpia, sigui com sigui la teràpia que rebi. Una vegada aprovat aquest pla de tractament, comencem amb les sessions convingudes.

A la UEN concebem la neurorehabilitació com un procés d’aprenentatge i per a nosaltres, com a equip d’experts, és important conèixer bé el pacient. No només a nivell físic, cognitiu, etc. sinó també saber quins són els seus hàbits, costums, gustos personals i les seves expectatives. D’aquesta manera, podem incorporar en les sessions de teràpia allò que per al pacient és important. Per exemple, si un pacient dretà té un dèficit de mobilitat al braç dret a causa d’un ictus i li agrada escriure, per al pacient serà important recuperar aquesta mobilitat al més aviat possible per poder fer el que li agrada. Potser, i només a mode d’exemple, per a aquest pacient és més important escriure que poder mantenir-se dempeus. Si això es compleix, tot l’equip tindrà en compte l’objectiu del pacient per incorporar-lo dins dels objectius de fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia o neuropsicologia. El fisioterapeuta intentarà recuperar, mantenir o millorar la mobilitat sobretot la del braç dret. Des de la teràpia ocupacional es treballarà amb aquest braç dret per recuperar la seva funcionalitat, i si és necessari, buscar i dissenyar una ajuda tècnica que l’ajudi a recuperar aquesta funcionalitat. Amb la logopèdia es treballarà l’escriptura quant a habilitat i velocitat. I des de la neuropsicologia s’intentarà treballar amb el pacient l’atenció sostinguda i la concentració. D’aquesta manera tot l’equip treballa amb el mateix pacient, cadascun amb els seus objectius, però amb un objectiu comú que neix de l’interès del pacient mateix. Aquesta és la nostra manera d’entendre la neurorehabilitació, no només personalitzem els tractaments, sinó que incloem el pacient en el seu procés de recuperació per aconseguir els seus objectius i les seves expectatives.

Aquest pla de tractament inclou tant el conjunt d’exercicis que el pacient realitza amb nosaltres com un seguit de recomanacions per fer a casa. D’aquesta manera podem traslladar la rehabilitació que fem al centre assistencial al domicili del pacient. Així, pot comprovar si els exercicis o les teràpies que segueix l’ajuden a poder ser més independent en la seva vida diària, i adaptar el pla de tractament a les seves necessitats. Per tant, en un nivell més avançat, el pacient esdevé el protagonista del seu procés rehabilitador.

NECESSITES ELS NOSTRES SERVEIS DE NEUROREHABILITACIÓ?

Si encara tens dubtes, estarem encantats d’ajudar-te.

QUÈ ÉS LA NEUROREHABILITACIÓ?

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la neurorehabilitació és un procés actiu per mitjà del qual els individus amb alguna lesió o malaltia poden assolir una recuperació integral per poder desenvolupar-se físicament, mentalment i socialment de la millor manera possible i integrar-se en el seu medi ambient de la manera més apropiada. Per
tant, les neurorehabilitació és un procés d’aprenentatge, educatiu i dinàmic, basat en l’adaptació de l’individu i del seu entorn al deteriorament neurològic.

A la UEN entenem la neurorehabilitació com un procés de reorganització, reaprenentatge i reajustament, tant personal (corporal, emocional, comunicatiu, etc.) com social (relacions amb els altres, oci, treball, etc.) d’una persona després d’haver sofert algun tipus de dany sobrevingut.

La importància de la neurorehabilitació queda justificada quan parlem de pacients que han sofert alguna lesió neurològica, tant en població infantil com en adults. Un exemple clar d’això, en el cas de la població adulta, són els pacients que han sofert un ictus. Es requereix d’un equip d’experts que sàpiguen avaluar, dissenyar i elaborar un tractament personalitzat per abordar les conseqüències i les seqüeles d’una lesió com aquesta. Els beneficis de disposar d’un equip de neurorehabilitació a ciutats com Barcelona i Tarragona per a aquesta mena de pacients són molts, entre els quals està disposar d’un centre assistencial per atendre els nostres pacients, ja sigui a nivell ambulatori o a domicili, i proposar-los un programa d’exercicis basats en conceptes, mètodes, teràpies, tècniques especialitzades en neurologia per tal d’oferir-los el millor tractament possible. En l’àmbit de la pediatria, el tractament que s’ofereix s’adapta a l’edat, les circumstàncies, la patologia i el procés evolutiu en el qual es troba el pacient. La intenció final de la neurorehabilitació és aconseguir que tot pacient pugui obtenir el màxim grau d’independència funcional possible.

TENS ALGUN FAMILIAR
QUE NECESSITA AJUDA?

El nostre equip de professionals respondrà tots els teus dubtes.

LA UEN I LA REHABILITACIÓ NEUROLÒGICA

La Unitat d’Estimulació Neurològica dedica tots els seus esforços a la neurorehabilitació física, cognitiva i psicosocial de les persones amb dany cerebral adquirit (ictus, traumatismes cranioencefàlics, tumoracions cerebrals) i lesions medul·lars i malalties neurodegeneratives mitjançant un equip especialitzat, estable i d’una gran trajectòria i projecció professional des de l’any 1996. El nostre desig és oferir als pacients teràpies actualitzades en neurorehabilitació a través de les següents especialitats: medicina rehabilitadora, neurocirurgia, neurologia, psiquiatria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, psicologia clínica i neuropsicologia. Totes estan indicades tant per al públic adult com per al pediàtric, motiu pel qual disposem de diferents espais i seus en funció de la patologia i l’edat.

Tenim com a missió cobrir les necessitats assistencials de totes les persones afectades, per aconseguir la màxima independència funcional durant el procés de rehabilitació integral.

Basem la nostra organització professional en el factor humà, sent els nostres valors el compromís, l’eficàcia i el rigor professional.

Som una empresa innovadora que orientem la nostra activitat cap a l’excel·lència en l’atenció personalitzada, mitjançant una plataforma integral de professionals especialitzats en rehabilitació neurològica per a adults i també per als més petits en pediatria i rehabilitació infantil.

OBJECTIUS DELS NOSTRES TRACTAMENTS NEUROLÒGICS

Desenvolupem i gestionem el conjunt de les àrees assistencials. Oferim la possibilitat de poder ingressar en els nostres centres, realitzar rehabilitació ambulatòria i establir una atenció especialitzada a nivell domiciliari (oferim tots aquests serveis a tot Catalunya, encara que se centralitzen des de Barcelona i Tarragona).

Avaluem el conjunt de necessitats assistencials de cada pacient. Al mateix temps detectem quines són les afectacions físiques, cognitives i psicosocials per oferir les millors estratègies d’aprenentatge en neurorehabilitació.

Proposem objectius assistencials raonables en funció dels nivells de dependència dels nostres pacients (i els consensuem alhora amb el nucli familiar). D’aquesta manera, tots formem un mateix equip que mira en una mateixa direcció.