EQUIP PROFESSIONAL DE NEUROREHABILITACIÓ

El nostre equip compta amb més de 20 anys d’experiència i et farà costat al llarg del tot el procés rehabilitador

Unitat d'Estimulació Neurològica

DIRECCIÓ - Manel Gómez Sánchez

 • Professor Associat de Fisioteràpia (Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya)
 • Professor Associat de Fisioteràpia (Tecnocampus. Universitat Pompeu Fabra)
 • Postgrau en Estimulació Neurològica. Neurorehabilitació (UEN-UVIC)
 • Postgrau universitari en Teràpia Manual d’Osteopatia (Escola Universitària de Gimbernat (UAB)
 • Diplomat en Fisioteràpia (Escola Universitària Gimbernat – UAB)
 • Format en Basale Stimulation®
 • Col·legiat núm. 2826

DIRECCIÓ - Oriol Alargé Martí

 • Professor de Fisioteràpia (Departament de Salut i Acció Social. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic)
 • Postgrau universitari en Teràpia Manual d’Osteropatía. (Escola Universitària de Gimbernat UAB)
 • Diplomat en Fisioteràpia. (EUIF Blanquerna – URL)
 • Màster en PNL (Human Abilities PNL)
 • Col·legiat núm. 2825

RECURSOS HUMANS - Neus Eloy Cervera

 • Llicenciada en Psicologia (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Postgrau en Formació i Desenvolupament del Capital Humà (IDEC-Universitat Pompeu Fabra)
 • Lisensed Practitioner PNL (Talent Institut)
 • Màster Practitioner PNL (Talent Institut)
 • Postgrau en Relacions Laborals i Gestió de Persones (Cambra de Comerç de Barcelona)

COORDINACIÓ DOMICILIÀRIA - Laura Perea Lopez

 • Diplomada en Fisioteràpia (Universidad de Vic)
 • Màster en Rehabilitació en neurologia (Escola Universitària de Gimbernat – UAB)
 • Terapeuta Bobath
 • Curs inicial Kinaesthetics en cures assistencials (UEN Barcelona)
 • Formació avançada en Basale Stimulation
 • Formada en el mètode Affolter
 • Formada en el mètode Perfetti
 • Col·legiada núm. 8631

UEN - Barcelona

COORDINACIÓ - Patricia Miguel Moreno

 • Diplomada en Fisioteràpia (Universitat de Vic)
 • Màster en Rehabilitació en neurologia (Escola Universitària de Gimbernat – UAB)
 • Terapeuta Bobath
 • Curs inicial Kinaesthetics en cures assistencials (UEN Barcelona)
 • Formació avançada en Basale Stimulation®
 • Formada en el mètode Affolter
 • Formada en el mètode Perfetti
 • Col·legiada núm. 8.631

METGE REHABILITADOR - Dra. Helena Bascuñana Ambrós

helena.bascuñ[email protected]
 • Metge especialista en medicina física i rehabilitació
 • Board europeu en medicina física i rehabilitació
 • Fellowship en Rehabilitació del dany cerebral (Universitat Estatal de New York a Buffalo)
 • Màster en Logopèdia
 • Expert universitari en Nutrició ambulatòria i domiciliària

NEUROPSICOLOGIA - Coral Nova Fernández

 • Graduada en Psicologia (Universitat de Barcelona)
 • Màster en Neuropsicologia Clínica (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Curs Experta en Psicologia Infantil
 • Curs Estimulació de l’atenció, concentració i memòria
 • Núm. col·legiada 26682

PSICOLOGIA CLÍNICA - Mar Roca Martínez

 • Llicenciatura en Psicologia (Universitat de Barcelona)
 • Postgrau en neuropsicologia i demèncias (AEU. Barcelona)
 • Màster de tècnic superior en Prevenció de riscos laborals (CEF. Barcelona)
 • Màster en Psicologia Clínica (Fundació Sant Martí del Canigó. Barcelona)
 • Formació avançada en Basale Stimulation®
 • Formada en el mètode Affolter
 • Formació en Perfetti
 • COPC núm. 13357

FISIOTERÀPIA - David Bonet Calderón

 • Diplomat en Fisioteràpia (Escola Universitària de Gimbernat – UAB)
 • Màster en Rehabilitació en neurologia (Escola Universitària de Gimbernat – UAB)
 • Formació avançada en Basale Stimulation®
 • Postgrau universitari en Teràpia Manual d’Osteopatia
 • Terapeuta Bobath
 • Format en el mètode Perfetti
 • Formado en el mètode Affolter
 • Curs inicial Kinaesthetics
 • Curs bàsic Halliwick
 • Col·legiat núm. 2107

FISIOTERÀPIA - Klaas Evert Johan Dykmann

 • Llicenciatura en Fisioteràpia (Hogeschool Midden Nederland.Utrecht, Holanda)
 • Llicenciatura en Ciències de la Salut
 • Format en el mètode Affolter
 • Formació bàsica en Basale Stimulation®
 • Terapeuta Bobath (San Francisco, EUA)
 • Format en punció seca en síndrome del dolor miofascial
 • Curs d’embenatge neuromuscular (kinesiotaping)
 • Curs d’introducció al concepte INN: Integració de neurodinàmica en neurorehabilitació
 • Hidroteràpia en neurologia (RU)
 • Col·legiat núm. 8241

FISIOTERÀPIA - Laura Rodríguez Gómez

 • Diplomada en Fisioteràpia (Universidad de Vic)
 • Màster en Fisioteràpia del tòrax (fisioteràpia respiratòria)
 • Formació avançada en Basale Stimulation®
 • Formada en el mètodo Affolter
 • Formació en Perfetti
 • Curs de Fisioteràpia Respiratòria en pediatria
 • Curs d’introducció al concepte Bobath en adults. Moviment normal
 • Curs d’introducció al concepte INN: Integració de neurodinàmica en neurorehabilitació
 • Curs inicial Kinaesthetics en les cures assistencials
 • Col·legiada núm. 8063

FISIOTERÀPIA - Eva Martin Garcia

 • Diplomada en Fisioteràpia (Universitat EUIFN Blanquerna – Ramon Llull)
 • Postgrau en Tècniques específiques de fisioteràpia
 • Postgrau en Pediatria (UIC)
 • PER: Plan estratègic de Recursos de Comunicació
 • Formació avançada en Basale Stimulation®
 • Formada en el mètode Affolter
 • Col·legiada núm. 3065

FISIOTERÀPIA - Alexia Aixelà Martí

 • Diplomada en Fisioteràpia (Universitat EUIFN Blanquerna – Ramon Llull)
 • Formació avançada en Basale Stimulation®
 • Formada en el mètode Affolter
 • Formació en Perfetti
 • Curs d’introducció al concepte INN: Integració de neurodinàmica en neurorehabilitació
 • Curs d’introducció a la teràpia Votja
 • Terapeuta Bobath. Reconegut per IBITA
 • Tècnic i expert en Teràpia Assistida amb Animals (TAA)
 • Curs inicial Kinaesthetics en les cures assistencials
 • Col·legiada núm. 5882

FISIOTERÀPIA - Santiago Albendin Garrido

 • Diplomat en Fisioteràpia (Universidad de Vic)
 • Formació avançada en Basale Stimulation
 • Format en el mètode Affolter
 • Curs introductori Perfetti
 • Curs d’introducció al concepte INN: Integració de neurodinàmica en neurorehabilitació
 • Curs Moviment Normal en el Concepte Bobath
 • Curs d’embenatge neuromuscular (kinesiotaping)
 • Abordatge en les diferents patologies del genoll
 • Curs inicial Kinaesthetics en les cures assistencials
 • Col·legiat núm. 6885

FISIOTERÀPIA - Pau Juan Catalan

 • Diplomat en Fisioteràpia (Universitat Internacional de Catalunya)
 • Màster en Neurorehabilitació i Estimulació Neurològica (Universitat de Vic)
 • Formació bàsica en Basale Stimulation
 • Curso bàsic del concepto Halliwick
 • Curs inicial Kinaesthetics
 • Curs d’aprofundiment en Basale Stimulation®
 • Curs de movimient normal. Introducció al concepte Bobath
 • Col·legiat núm. 9595

TERÀPIA OCUPACIONAL - Diana de la Peña Perez

 • Diplomada en Teràpia ocupacional (Universitat de Vic)
 • Màster en Rehabilitació en Neurologia (Escola Universitària Gimbernat –  UAB)
 • Terapeuta Bobath (curs bàsic, curs avançat de tractament de persones amb atàxia i diferents monogràfics)
 • Formació avançada en Basale Stimulation®
 • Curs bàsic en el concepte Halliwick
 • Curs inicial Kinaesthetics en les cures assistencials
 • Formada en el mètodeAffolter
 • Formació en Perfetti
 • Tècnica i Experta en TAA (teràpia assistida amb animals)
 • Col·legiada núm. 397

TERÀPIA OCUPACIONAL - Manuel Sánchez Quintana

 • Graduat en Teràpia Ocupacional (Universidad de Salamanca)
 • Curs d’aplicacions de neurotapping en el tractament del membre superior
 • Terapeuta Bobath. Reconegut per IBITA
 • Curs introductori al mètode Perfetti. Reconegut per AIDETC i AERNP
 • Curs inicial Kinaesthetics en les cures assistencials
 • Formació bàsica en Basale Stimulation®
 • Curs introductorio al mètode Affolter
 • Curs de teràpia ocupacional en persones en estat de mínima consciència per dany cerebral adquirit
 • Col·legiat núm. 520

TERÀPIA OCUPACIONAL - Silvia Gamarra Benítez

 • Diplomada en Teràpia Ocupacional (EU Creu Roja de Terrassa – UAB)
 • Màster en Valoració i tractament de pacients neurològics (E.U.Gimbernat – UAB) amb titulació oficial de: Bobath bàsic, moviment normal de Bobath, introducció a Bobath pediatria, Halliwick bàsic, introducció a Perfetti)
 • Diploma de Postgrau de Tècnic Ortopeda (Institut de Ciències neurològiques i gerontològiques – UIC).

LOGOPÈDIA - Cristina Safont Soler

 • Diplomada en Logopèdia (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Màster en Neurologopèdia (Escola de Patologia del Llenguatge – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)
 • Formació bàsica en Basale Stimulation®
 • Curs d’electroestimulació com eina  auxiliar en la teràpia logopèdica (EPL, Hospital de Sant Pau)
 • Curs Taping per logopedes (EPL, Hospital de Sant Pau)
 • Curs inicial Kinaesthetics en les cures assistencials (UEN, Barcelona)
 • Col·lgiada núm. 08-1998

LOGOPÈDIA - Núria Vilanova Gabarron

 • Grau en Logopèdia (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Màster en Neurologopèdia (Escola de Patologia del Llenguatge)
 • Máàster en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva (Institut Guttmann)
 • Formació en Teràpia Miofuncional
 • Col·legiada núm. 08-4102.

MUSICOTERAPEUTA - Ruth Abela

 • Llicenciada en Fisioteràpia (Universitat de Malta)
 • Formada en Musicoteràpia Neurològica (Robert F. Unkefer Academy for Neurologic Music Therapy)
 • Màster en Musicoteràpia (Universitat Pompeu Fabra)

UEN - Tarragona

COORDINACIÒ - Alba Safont Boronat

 • Diplomada en fisioteràpia (Universitat de Vic)
 • Màster de fisioteràpia del tòrax (Escuola Universitària Gimbernat)
 • Terapeuta Bobath adults
 • Cursd’ introducció a Vojta adults
 • Formada en Estimulació Basal en Teilnahme Für
 • Formada en modulació pedagògica
 • Formada en Kinaesthetics
 • Formada en el mètode Perfetti
 • Col·legiada núm. 7203

METGE REHABILITADOR - Urko Diaz Aristizabal

 • Lliceciat en Medicina (Universitat de Navarra)
 • Especialista en Medicina Física i Rehabilitació (Hospital Universitari de Bellvitge)
 • Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (Universitat Rovira i Virgili)
 • Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional (Universitat Rovira i Virgili)
 • Experiència en rehabilitació de la Paràlisi Facial Perifèrica
 • Experiència en programes de Rehabilitació Basada en la Comunitat (RBC)
 • Col·legiat al Col·legi de Metges de Tarragona núm. 43-06001

NEUROPSICOLOGIA - Adela Mas Carré

 • Llicenciada en Psicologia Clínica (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Màster en Neuropsicologia
 • Màster en Gerontologia (Universitat Europea Miguel de Cervantes)
 • Postgrau en malalties sobrevingudes
 • Formada en Estimulació Basal®
 • Formada en Modulació Pedagògica
 • Formada en Kinaesthetics
 • Col·legiada núm. 22439

NEUROPSICOLOGIA - Doina Gherta

 • Graduada en Psicologia (Universitat de Barcelona)
 • Màster en Neuropsicologia (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Màster en Psicologia General Sanitària (Universidad Rovira i Virgili).
 • Col·legiada núm. 27152
 • Formada en estimulació basalt
 • Formada en Estimulació Basal en Teilnahme Für
 • Experta en inteligencia emocional en perspectiva de gènere

FISIOTERÀPIA - Laura Nicolás Garcia

 • Grau de fisioteràpia (Escola Universitària Gimbernat)
 • Postgrau de fisioteràpia pediàtrica UIC
 • Curs de fisioteràpia infantil SEFIP
 • Certificat Expert i Tècnic TAA (CTAC)
 • Formada en Basal Stimulation®
 • Formada en Modulació Pedagògica
 • Formada en Kinaesthetics
 • Curs Terapeuta Bobath
 • Col·legiada núm. 11185

FISIOTERÀPIA - Sara González Sanchez

 • Diplomada en Fisioteràpia (Universitat Rovira i Virgili de Reus)
 • Màster en Fisioteràpia Pediàtrica (Universitat Internacional de Catalunya de Sant Cugat)
 • Formada en Basal Stimulation®
 • Formada en Modulació Pedagògica
 • Formada en Kinaesthetics
 • Col·legiada núm. 6193

FISIOTERÀPIA - Marti Melich Roca

 • Diplomat en fisioteràpia
 • Màster Neurorehabilitació UVIC
 • Curs de Moviment Normal. Introducció al Concepte Bobath
 • Curs introductori al concepte INN (Integració de Neurodinàmica en Neurorehabilitació)
 • Curs básic i d’aprofundiment en Basale Stimulation®
 • Curs bàsic del concepte Halliwick
 • Curs inicial Kinaesthetics en les cures assistencials
 • Col·legiat num: 12.977

TERÀPIA OCUPACIONAL- Miriam Ferré Cabré

 • Diplomada en Teràpia Ocupacional (Universidad de Vic)
 • Formada en el mètode Bobath (moviment normal)
 • Formada en Teràpia Assistida amb animals de companyía
 • Formada en equitació terapèutica e hipnoteràpia
 • Formada en Aplicacions a la práctica del Model d’Ocupació Humana
 • Formada en Basal Stimulation® per l’Associació Internacional de B.S.Sttutgart
 • Formada en modulació pedagògica
 • Formada en Kinaesthetics
 • Terapeuta Bobath

TERÀPIA OCUPACIONAL - Ana Mercedes Richart

 • Diplomada en Teràpia Ocupacional
 • Màster Neruorehabilitació UVIC
 • Formada en Bobath
 • Formada en Kinaesthetics
 • Formada en Basal Stimulation® per l’Associació Internacional de B.S.Sttutgart
 • Curs d’introducció a la Vojta
 •  Expert i Tècnic TAA (CTAC).

LOGOPÈDIA - Daniel Rodríguez Boggia

 • Llicenciat en Psicopedagogia. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Llicenciat en Ciències de l’Educació. Especialitzat en educació especial. Universitat de La Plata
 • Patologia del llenguatge i la parla. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Màster en Logopèdia
 • Màster en documentació informatitzada i telemàtica per al professorat. Universidad de Barcelona
 • Postgrau en Psicomotricitat. Universidad Pontificia de Comillas
 • Evaluación e intervención neuropsicología aplicada a la logopedia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Educador Social. Col·legi d’Educadors socials de Catalunya (CEESC). Col·legiat núm. 6484
 • Pedagogia hospitalaria. Universitat de Navarra
 • Basal Stimulation®

LOGOPÈDIA - Meritxell Galtés Puig

 • Diplomada en Logopèdia (Facultat de Psicologia, Ciencies de l’Educació i de l’Esport, Blanquerna, Universitat Ramon Llull)
 • Màster en Logopèdia Clínica en Dany Neurològic (Institut Superior d’Estudis Psicològics)
 • Màster en Logopèdia Educativa (Institut Superior d’Estudis Psicològics)
 • Curs presencial: Primera sessió clínica en Motricitat Orofacial
 • Curs presencial: Segunda sessió clínica en Motriciatt Orofacial
 • Curs online: Diagnòstic i tractaments. Deglució atípica
 • Tècnic en Integració Social. Cicle formatiu de grau superior (Escola Sagrat Cor, Barcelona)
 • Formada en Basal Stimulation®
 • Formada en Kinaesthetics
 • Curs de tècnica d’aplicació clínica de la videofluoroscòpia en disfàgia orofaringe

UEN Infantil - Reus

COORDINADORA - Alba Safont Boronat

 • Diplomada en fisioteràpia (Universitat de Vic)
 • Màster de fisioteràpia del tòrax (Escuola Universitària Gimbernat)
 • Terapeuta Bobath adults
 • Cursd’ introducció a Vojta adults
 • Formada en Estimulació Basal en Teilnahme Für
 • Formada en modulació pedagògica
 • Formada en Kinaesthetics
 • Formada en el mètode Perfetti
 • Col·legiada núm. 7203

LOGOPEDA - Marina Micciola

reus pediatria
 • Grau en Logopèdia en la Universitat Blanquerna (Ramon Llull)
 • Especialitzada en Trastorn de l’espectre autista (ISEP)
 • Màster en Logopèdia Clínica en Dany Neurològic (ISEP)
 • Nº Col. 08-095

FISIOTERÀPIA - Sara González Sanchez

 • Diplomada en Fisioteràpia (Universitat Rovira i Virgili de Reus)
 • Màster en Fisioteràpia Pediàtrica (Universitat Internacional de Catalunya de Sant Cugat)
 • Formada en Basal Stimulation®
 • Formada en Modulació Pedagògica
 • Formada en Kinaesthetics
 • Col·legiada núm. 6193

NEUROPSICOLOGA - Maria Teresa Arrufat

maria teresa arrufat
 • Llicenciada en Psicologia clínica per la URV
 • Especialista en Psicologia Clínica (Ministerio de sanidad y consumo)
 • Expertesa en Neuropsicologia Clínica (Consejo General de psicología)
 • Master un psicopatoloiía infanto-juvenil per la UAB
 • Psicòloga adjunta al la Unitat de Trastorns cognitiu i demències de l’Institut Pere Mata
 • Professora de Neuropsicologia i Psicología de l’educació a la URVCurs bàsic del concepte Halliwick
 • Membre del grup de Treball de Neuropsicologia del COPC

NEUROPSICOLOGA - Doina Gherta

 • Graduada en Psicologia (Universitat de Barcelona)
 • Màster en Neuropsicologia (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Màster en Psicologia General Sanitària (Universidad Rovira i Virgili).
 • Col·legiada núm. 27152
 • Formada en estimulació basalt
 • Formada en Estimulació Basal en Teilnahme Für
 • Experta en inteligencia emocional en perspectiva de gènere

PSICOLOGA- Carmen Espada

carmen espadas
 • Licenciada en Psicología Universitat de Barcelona
 • Membre del Torn d’intervenció profesional – TIP- del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya – COPC
 • Mediadora Familiar – Centre de Mediadors Familiars de Catalunya
 • Centre de Mediació del Dret Privat del departament de Justícia
 • Experta en Psicología Jurídica/Forense
 • Membre de la Sociedad Española de Psicología jurídica y Forense SEPJF
 • Membre del GT de Psicología Jurídica de la Delegación de Tarragona del
  COPC
 • Col. nº4414