ELS NOSTRES TRACTAMENTS DE FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA

QUINA ÉS LA TASCA DEL FISIOTERAPEUTA?

En el cas d’una persona que hagi patit un ictus, el fisioterapeuta avaluarà com aquest esdeveniment ha afectat la seva mobilitat i la seva sensibilitat, analitzarà la presència de molèstia o dolor, o la incapacitat per moure algun membre del cos, per exemple.

Una vegada realitzada la valoració, el fisioterapeuta elaborarà un diagnòstic i establirà uns objectius de tractament adequats i personalitzats en cada cas concret, i triarà aquelles tècniques de fisioteràpia que resultin més adients i siguin més eficients per assolir els objectius marcats.

EXPLICA'NS EL TEU CAS

  tratamiento fisioterapia neurologica manos
  tratamiento neurologico rehabilitacion 1

  PER A QUÈ SERVEIX UN TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA REHABILITADORA?

  La valoració en fisioteràpia serveix per poder examinar, diagnosticar, tractar, curar i prevenir certes malalties. Així mateix, també serveix per promoure la salut, recuperar, habilitar, rehabilitar i readaptar tant persones amb disfuncions psicofísiques com persones que volen preservar un bon nivell de salut, a més de per recuperar la màxima funcionalitat de l’individu en cas que hagi patit alguna lesió en qualsevol part del cos.

  Dins de la fisioteràpia trobem diferents especialitats, com per exemple, la neurològica (especialitzada en la rehabilitació de persones que han patit alguna lesió en el sistema nerviós central o perifèric); la traumatològica; l’esportiva; la respiratòria; l’obstètrica; l’oncològica; la geriàtrica; la fisioteràpia del sòl pelvià, i l’osteopatia.

  EL PAPER DE LA FISIOTERÀPIA PER ALLEUJAR EL DOLOR

  Als nostres centres situats a Barcelona i Tarragona, estem especialitzats en tractaments de neurorehabilitació per a persones que han patit alguna lesió o patologia que afecta el sistema nerviós. Treballem en equip per oferir el millor tractament possible tant al pacient com als seus familiars. Quan arriba un nou pacient, el nostre equip de fisioterapeutes s’encarrega d’avaluar-lo per tal de poder establir un pla d’acció personalitzat. Aquesta avaluació està enfocada en saber com es troba el pacient pel que fa a mobilitat, sensibilitat, coordinació, equilibri, marxa, etc. També tractem de veure quina ortesi o quines ajudes tècniques necessita el pacient, a més de conèixer quines són les seves expectatives, i incloure-les en el pla de tractament. El pla d’acció, segons la patologia o característiques del pacient, inclou diferents tipus de tècniques, teràpies, conceptes i mètodes.

  Els problemes comuns a tots els pacients neurològics, o la gran majoria d’ells, són la manca de mobilitat, les alteracions en la sensibilitat superficial i profunda, les alteracions en la coordinació del moviment, la inestabilitat postural, o dolor.

  El dolor pot tenir origen en la pròpia lesió neurològica, o pot deure’s a la falta de mobilitat. Si el pacient no es pot moure o té dificultats per fer-ho, totes les articulacions patiran les conseqüències d’aquesta immobilitat. Aquestes conseqüències poden ser: retraccions musculars, limitacions articulars o dolor provocat per la mateixa immobilitat. Aquest dolor pot afectar qualsevol articulació (espatlla, colze, canell, mà, dits, esquena, maluc, genoll, turmell, etc.).

  És important saber què és el que provoca el dolor. Si el dolor prové de la immobilitat, la fisioteràpia ofereix multitud de solucions per recuperar-la o per mantenir les articulacions mòbils i prevenir el dolor. Si l’origen del dolor és neurològic hem d’esbrinar si és per culpa de l’augment del to muscular en general o per l’espasticitat en particular, o per la presència de lesió en alguna estructura cerebral que provoca aquest dolor. Si la causa és l’augment del to muscular o l’espasticitat, la fisioteràpia també ofereix multitud de tècniques, mètodes i conceptes orientats a modular l’espasticitat o l’augment del to.

  El que interessa des del punt de vista de la fisioteràpia és mantenir un to muscular adequat que no provoqui dolor i que permeti poder treballar o estimular la mobilitat del pacient. Per tant, el dolor és un factor comú en els pacients neurològics però des de la fisioteràpia podem tractar-lo i reduir-lo.

  TENS ALGUN FAMILIAR QUE NECESSITA AJUDA?

  El nostre equip de professionals respondrà tots els teus dubtes.

  TÈCNIQUES I BENEFICIS DE LA FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA

  Algunes de les tècniques, teràpies, conceptes i mètodes que el nostre equip de fisioterapeutes utilitza habitualment són:

  EL MÈTODE BOBATH

  La fisioteràpia mitjançant Bobath es basa, d’una banda, en els avenços de la neurofisiologia i la neurociència, en els coneixements sobre el control motor, l’aprenentatge motor, la plasticitat neural i muscular i la biomecànica i, d’altra banda, en l’experiència clínica d’experts i en les necessitats i expectatives dels pacients.

  D’aquesta manera, el marc teòric utilitzat per a l’anàlisi del moviment i la seva alteració està descrit segons els coneixements sobre el control postural necessari per al desenvolupament d’una tasca, en la capacitat d’executar un moviment selectiu, en l’habilitat d’elaborar seqüències coordinades de moviment i variar els patrons de moviment segons les exigències de la tasca desenvolupada, així com en el paper de l’aferència sensorial en la conducta motriu i l’aprenentatge motor.

  EL MÈTODE PERFETTI

  Aquesta teràpia està destinada a recuperar les funcions deficitàries de manera integrada i personalitzada, tenint en compte quins són els problemes que presenta cada pacient i la seva experiència vital sobre les sensacions del seu cos en repòs, en moviment i en interacció. No considera el moviment com una simple contracció muscular sinó com el resultat d’una activació molt més complexa que neix al cervell. Per aquestes raons el tractament no va dirigit només al múscul (reforç muscular) sinó que té en compte com s’organitza el moviment a nivell cerebral.

  Per tant, per recuperar el moviment és necessari activar els processos cognitius que s’encarreguen d’aquesta organització. Alguns d’aquests processos són: la percepció, el llenguatge, l’atenció, la memòria, la imatge motora i el raonament, entre altres.

  EL MÈTODE AFFOLTER

  Aquest model basat en la teoria de Piaget, representa un nou enfocament per abordar el tractament de les persones amb dany cerebral. Consisteix a proporcionar als afectats, tant nens com adults, estímuls cinestesicotàctils, fonamentals per a la interacció amb l’entorn, per efectuar la pràctiques de moviments que duem a terme en la vida diària (rentar-se les dents, vestir-se, lligar-se els cordons, etc.) de forma dirigida, amb la finalitat d’oferir informacions tàctils prou estructurades que ajudin al pacient a saber en tot moment on està el seu cos, on està el seu entorn immediat i, en conseqüència, sàpiga què està passant en aquest moment.

  CONCEPTE KINAESTHETICS

  Seguint els principis de Kinaesthetics, el professional que mobilitza al pacient és capaç d’adaptar el seu moviment a les capacitats d’aquest i a les característiques de l’entorn. El terapeuta utilitza el seu cos per mobilitzar al pacient utilitzant patrons de moviments adaptats i aprofita les característiques de la seva anatomia i de la gravetat. Al seu torn, el pacient que és mobilitzat aprèn a realitzar els moviments seguint uns patrons motors funcionals i a utilitzar la seva pròpia anatomia: desenvolupa també la seva competència motriu. Així, aprèn a organitzar el pes del seu cos sota l’efecte de la gravetat d’una manera molt més eficaç, i per tant millora la seva autonomia personal.

  tratamiento neuropsicologia neurologica hidroterapia 1
  tratamiento fisioterapia neurologica estiramientosconconos

  CONCEPTE HALLIWICK

  Aquest concepte de fisioteràpia consisteix en un programa de reaprenentatge motor en l’aigua, que consta de deu punts o pautes a partir de les quals la persona va guanyant desimboltura i independència per poder practicar posteriorment natació o altres teràpies. Utilitza les propietats físiques de l’aigua, com per exemple la capacitat de flotabilitat del pacient per facilitar la seva mobilitat. Es basa en les propietats hidrostàtica, hidrodinàmica i termodinàmica. Amb aquest mètode el pacient aprèn a perdre i recuperar l’equilibri, mantenir la postura, realitzar moviments que fora de l’aigua no és capaç o li són molt costosos. A més, quan el pacient s’introdueix a la piscina, el contacte del cos amb l’aigua afavoreix l’estimulació dels receptors de la pell i millora la seva percepció corporal.

  ESTIMULACIÓ BASAL

  És un concepte de referència en molts països europeus en l’aproximació a qualsevol persona que tingui necessitat de suport continuat o puntual en els àmbits de la percepció, la comunicació i el moviment. El contacte físic i la proximitat corporal són els mitjans centrals que permeten la trobada amb l’altre independentment del seu coeficient intel·lectual, el seu nivell d’activitat i la seva capacitat comunicativa simbòlica.
  Aquest concepte ofereix tant idees per al treball terapèutic com propostes d’estructuració de les activitats de la vida diària de manera que aquestes es converteixin en activitats de desenvolupament i estimulació per al pacient. No es requereix d’un temps addicional per aplicar Basale Stimulation® sinó que aquest concepte s’ofereix com una nova manera apropar-se i acompanyar el pacient.

  TERÀPIA VOTJA

  La teràpia Vojta o de locomoció presenta un enfocament de valoració de la disfunció motriu basada en els principis de la ontogènesis postural. La seva metodologia es fonamenta en l’activació dels automatismes posturals innats procedents dels complexos de coordinació.

  MUSICOTERÀPIA

  L’aplicació terapèutica de la música en disfuncions motores, sensorials i cognitives secundàries a alteracions neurològiques provoca l’activació, a través de la música, d’altres sistemes que processen el llenguatge i la parla, la percepció auditiva, l’atenció, la memòria, el control executiu, i el control motriu.

  És un mètode estandarditzat pel Prof. Michael Thaut i reconegut per la World Federation of NeuroRehabilitation.

  NECESSITES UN TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA?

  Contacta amb nosaltres i resoldrem els teus dubtes.
  La valoració és gratuïta.

  TIPUS DE FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA I REHABILITACIÓ

  En primer lloc, la fisioterapia neurològica va dirigida a qualsevol persona amb una afectació en el seu sistema neurològic: això significa que pot afectar tant el sistema nerviós central (encèfal i medul·la espinal), com el sistema nerviós perifèric (l’afectació dels nervis que emergeixen de la medul·la espinal cap als braços, tronc i cames).

  La simptomatologia resultant d’aquestes afeccions acostuma a provocar una discapacitat (o diversitat funcional).

  Es veuran afectades funcions com el moviment voluntari, el moviment automàtic, la coordinació, la força, l’equilibri, la marxa, etc. Descrivint-se simptomatologia com l’hemiparèsia o hemiplegia, tetraparèsia o tetraplegia, moviment atàxic, espasticitat, hipotonia, tremolors o dolor en braços i cames o qualsevol part del cos.

  Aquestes afeccions poden tenir un origen divers però en termes generals podem diferenciar dos grans grups: el dany cerebral adquirit (DCA) i les malalties neurodegeneratives.

  MALALTIES NEUROLÒGIQUES PER DANY CEREBRAL ADQUIRIT

  MALALTIES NEUROLÒGIQUES NEURODEGENERATIVES

  AJUDAR UN FAMILIAR QUE NECESSITA NEUROREHABILITACIÓ

  No ens centrem només en el pacient afectat per la patologia, també tenim en compte la seva família i el seu entorn més proper, ja que són part fonamental de l’èxit del tractament. En alguns casos, es trobaran en una situació completament nova per a ells i, per tant, amb unes necessitats molt específiques.

  Necessiten formació i assessorament en molts aspectes per afrontar el repte de cuidar o acompanyar. El nostre objectiu serà, per tant, dotar de les eines necessàries les famílies per afrontar la seva relació amb la persona afectada però també per aprendre a ocupar-se d’un mateix.

  FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA PER A ADULTS A BARCELONA I TARRAGONA

  Habitualment, les persones amb un mateix diagnòstic comparteixen un seguit de signes i símptomes, però això només ens serveix de punt de partida, perquè el nostre tractament anirà més enllà. Serà indispensable realitzar una valoració exhaustiva de les capacitats i els dèficits que presenta el pacient, a més de realitzar una anamnesi completa (és a dir, valorar la informació aportada pel pacient i per altres testimoniatges per confeccionar el seu historial mèdic). Només així podrem realitzar un diagnòstic de fisioteràpia i plantejar uns objectius a curt i mig termini.

  Val a dir que aquests objectius hauran de consensuar-se amb la resta de l’equip interdisciplinari per crear uns objectius comuns i consensuats amb el pacient i el seu entorn. Així és com es podran assolir els millors resultats..

  FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA PER A ADULTS A BARCELONA I TARRAGONA

  TCE (TRAUMATISME CRANIOENCEFÀLIC)

  Es tracta d’una alteració o lesió neurològica causada per un traumatisme que ocasiona un mal físic a l’encèfal. És una de les principals causes de mort o discapacitat entre els joves. Se solen observar importants problemes perceptius, de moviment (tetraparèsia o hemiparèsia), afectació de la sensibilitat propioceptiva, etc.

  Atès que sol produir greus seqüeles (deteriorament de la percepció, tetraparèsia, deteriorament del to postural, etc.) és de vital importància l’actuació d’un equip interdisciplinari o transdisciplinari a fi d’adaptar al màxim el tractament al moment vital en el qual es troba el pacient afectat. Des de fisioteràpia s’abordaran els problemes perceptius per estimular la persona a aconseguir objectius, Les seqüeles perceptives i de moviment obliguen a realitzar un tractament global de millora: percepció del propi cos, modulació del to,control postural, activació motora, etc.

  AVC (ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL), ICTUS O ECV (MALALTIA CEREBROVASCULAR)

  Es tracta de la pèrdua del flux de sang en una part de l’encèfal, la qual cosa determina la lesió en aquesta zona. Existeixen dos tipus d’AVC: l’isquèmic i l’hemorràgic. Tots dos cursen amb simptomatologia semblant. Habitualment hi ha una hemiparèsia, que és la pèrdua total (hemiplegia) o parcial (hemiparèsia) de la capacitat de moure un hemicòs. També sol afectar la sensibilitat superficial i profunda d’aquesta mateixa zona. La visió també pot resultar afectada i també haurà d’avaluar-se i tractar-se.

  ANÒXIES

  En el cas d’anòxies, el dany cerebral sol ser més extens i ocórrer per un dèficit greu en l’aportació d’oxigen a l’encèfal. La simptomatologia pot ser variada però habitualment trobem afectació global (tetraparèsia) amb major o menor grau d’espasticitat (afectació del to muscular).

  ENCEFALITIS (DANY PER CAUSA INFECCIOSA)

  Dany cerebral més o menys greu depenent del grau d’afectació del procés infecciós sobre l’encèfal. També podrà cursar amb afectació del to muscular, del moviment voluntari, la postura, la sensibilitat, etc.

  MALALTIA DE PARKINSON

  Es tracta d’una mena de trastorn del moviment que ocorre perquè les neurones del cervell no fabriquen suficient quantitat d’una substància anomenada dopamina. Els símptomes solen aparèixer lentament en un sol hemicòs per desenvolupar-se posteriorment a tot el cos:

  • Tremolor de repòs en mans, peus, cara i mandíbula
  • Rigidesa
  • Lentitud de moviments
  • Deteriorament de l’equilibri i la coordinació

  MALALTIA D’ALZHEIMER

  És una malaltia que provoca la degeneració i posterior mort de les neurones de manera progressiva. És la causa més comuna de demència. Els símptomes més evidents es donen a nivell de funcions cognitives. A mesura que empitjoren aquestes funcions es veuen afectades també funcions com caminar, realitzar transferències, canvis posturals, la higiene personal, etc.

  ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA

  Malaltia degenerativa de tipus neuromuscular que evoluciona en la progressiva paràlisi i atròfia de la musculatura. S’origina en les anomenades motoneurones, aquestes disminueixen progressivament el seu funcionament i moren. Quan passa això, el cervell no és capaç de fer contreure els músculs. El tractament de fisioteràpia anirà encaminat al manteniment de la funció muscular el màxim temps possible.

  ESCLEROSI MÚLTIPLE

  Malaltia neurodegenerativa autoimmune en la qual es deteriora la mielina de les fibres nervioses. Pot cursar amb fatiga, problemes per moure cames i braços, deteriorament del control postural, trastorns visuals, espasmes, símptomes sensitius i cerebel·losos.

  ATAXIA DE FRIEDREICH

  Malaltia hereditària que consisteix en la degeneració progressiva del teixit nerviós de la medul·la espinal i els nervis que controlen el moviment. La simptomatologia inclou els problemes de coordinació dels moviments i de l’equilibri. Els moviments oculars també es veuen afectats.