ELS NOSTRES TRACTAMENTS DE NEUROPSICOLOGIA

EN QUÈ POT AJUDAR-ME UN TRACTAMENT DE NEUROPSICOLOGIA?

La neuropsicologia estudia la relació entre el funcionament cerebral i la conducta. Sobretot, investiga quines estructures del cervell s’encarreguen dels processos
psicològics i cognitius (com l’atenció, la resolució de problemes, l’aprenentatge, etc.). És l’especialitat que neix de la relació entre psicologia i neurologia.

La neuropsicològica consisteix en el tractament dirigit a afavorir la recuperació i estimulació de les funcions cognitives: atenció, memòria, percepció, funcions executives, pràxies i llenguatge. I a la vegada s’ofereix acompanyament emocional tant a l’usuari com a la seva família i als seus cuidadors, és a dir, combinem la rehabilitació amb sessions i estratègies de psicologia clínica sempre que es consideri necessari.

EXPLICA'NS EL TEU CAS

  tratamiento terapiaocupacional neurologica figuras colores
  tratamiento musicoterapia neurologica sesionmusical

  TRASTORNS I DIFICULTATS QUE TRACTEM AMB NEUROPSICOLOGIA

  RECUPERACIÓ I EXERCICI DE LA MEMÒRIA

  Hi ha diversos tipus de memòria, tot i que les més emprades són, d’una banda, la memòria recent o a curt termini (que és la capacitat d’evocar el que acabem de veure o aprendre) i, d’una altra, la memòria diferida o a llarg termini (que és el magatzem on guardem tota la informació que recopilem al llarg de la vida). Aquesta capacitat sol ser la que més afectació presenta en una lesió o malaltia.

  En el seu tractament combinem diverses estratègies. Per exemple, fem tasques d’estimulació en les quals de forma repetida memoritzem objectes o paraules, aprenenem a focalitzar l’atenció en les tasques o aplicar certes estratègies (aprendre les activitats de la vida diària amb passos molt estructurats i senzills per afavorir la memorització).

  RECUPERAR L’ATENCIÓ

  L’atenció engloba diverses capacitats com la concentració, l’alerta, la vigilància i l’exploració. A més, la podem dividir en sostinguda, selectiva, alternant i dividida.

  En el moment de rehabilitar aquesta àrea, és important l’avaluació per conèixer quin tipus d’atenció està més afectada i poder fer tasques específiques. Una altra síndrome que millora amb rehabilitació neuropsicològica és la heminegligència, que és la dificultat de centrar l’atenció i percebre el costat contralateral de la lesió hemisfèrica.

  ORGANITZACIÓ DE TASQUES

  Una de les capacitats més importants del nostre cervell són les funcions executives a causa de la seva importància en el control conductual i en l’organització de les tasques i activitats de la nostra vida, la resolució de problemes, la presa de decisions. Aquestes funcions engloben les capacitats de planificació i organització, la de la inhibició i la memòria de treball. Amb entrenament i estratègies podem recuperar o minimitzar els dèficits d’aquestes capacitats.

  MILLORAR LA COMUNICACIÓ I EL LLENGUATGE

  Quan hi ha una alteració del llenguatge oral es denomina afàsia. Segons el tipus i el grau d’afàsia ens marquem diversos objectius: reaprendre el llenguatge oral, donar estratègies per millorar la forma i el contingut del llenguatge o ensenyar pautes de comunicació a la família, entre d’altres.

  LLEGIR, ESCRIURE I FER CÀLCULS

  Altres dèficits amb què podem trobar-nos són la pèrdua de la capacitat d’escriure (agrafia), llegir (alèxia) o realitzar operacions aritmètiques (acalcúlia). Amb esforç, constància i rehabilitació reaprenem aquestes habilitats.

  PROBLEMES D’ORIENTACIÓ I ESPAI

  En altres ocasions en la percepció visoespacial trobem alteracions en les capacitats visuals o percepció de l’espai. En aquest cas treballem la capacitat de cerca en l’espai, la construcció i còpia de models o l’orientació de la persona en l’espai.

  NECESSITES SERVEIS DE NEUROREHABILITACIÓ?

  Contacta amb nosaltres i resoldrem els teus dubtes.

  A QUI VA DIRIGIT?

  El objectiu de la intervenció és aconseguir la màxima qualitat de vida per a la persona i el seu entorn, ser el més independent possible i procurar la reinserció sociolaboral o educacional.

  Durant les sessions de rehabilitació neuropsicològica apliquem tres estratègies bàsiques:

  Es basa en la plasticitat cerebral i el que fem és estimular amb entrenament l’àrea alterada actuant de manera directa i repetida. Això ho fem amb fitxes de paper i llapis, fitxes en l’ordinador, aplicacions en la tauleta, material manipulatiu o jocs de taula. A més, a la UEN treballem amb la plataforma en línia NeuronUp, que ens permet individualitzar les tasques, mesurar el progrés i continuar avançant sobre la base del nivell de la persona.

  Les àrees que no es poden recuperar se substitueixen amb habilitats de funcions preservades. Per exemple, aprenent estratègies de memòria visual quan la memòria verbal està alterada.

  Consisteix a compensar amb estratègies externes (agendes, alarmes o recursos visuals) les conseqüències de l’alteració per aconseguir realitzar activitats funcionals per a la persona.

  D’altra banda, durant la rehabilitació també s’avalua i es fa un seguiment de tots els aspectes de la vida de la persona. És a dir, també es procura que la persona gaudeixi d’una correcta higiene de lason, una vida social activa conforme a les seves possibilitats i preferències i que lesrelacions familiars es mantinguin com més saludables millor.

  Finalment, però no menys important, també es realitza un seguiment de l’estat d’ànim del pacient. Durant la rehabilitació també es tracten els trastorns emocionals i conductuals que pugui presentar la persona: depressió, ansietat, irritabilitat, apatia, labilitat emocional, control de la conducta o el dol.

  tratamieno neuropsicologia neurologica terapia
  tratamiento neuropsicologia ordenador

  MALALTIES QUE TRACTEM AMB REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA

  La rehabilitació neuropsicològica està dirigida a totes aquelles persones que presenten alteracions del funcionament cognitiu, conductual i emocional:

  Persones que han sofert un dany cerebral sobrevingut, com un ictus, atacs epilèptics, tumors o traumatismes cranioencefàlics derivats d’un accident de trànsit o laboral. Aquestes persones solen presentar diverses seqüeles físiques, psicològiques i cognitives. En aquests casos cal realitzar una valoració neuropsicològica i iniciar tractament rehabilitador en el cas de seqüeles cognitives o psicològiques.

  Persones amb demència. que presenten alteracions de la memòria, el llenguatge, les funcions visoespaciales i de les funcions executives.

  Malalties neurodegeneratives, ccom l’Alzheimer, esclerosi múltiple o malaltia de Parkinson. Una persona amb Alzheimer, per exemple, a més de patir alteracions en la memòria també pot presentar alteracions en les funcions executives. D’altra banda, una persona amb esclerosi múltiple pot presentar alteracions en l’atenció i velocitat de processament, mentre que una persona amb Parkinson pot presentar alteracions en la planificació i la concentració (funcions executives).

  Trastorns del neurodesenvolupament com l’autisme o el TDAH. Aquests trastorns solen relacionar-se amb la població infantil, però cada dia es diagnostiquen i es coneix més sobre la seva clínica i simptomatologia en adults. És molt important una intervenció neuropsicològica al llarg del cicle vital, per poder abordar les necessitats que necessitin a cada moment de la vida.

  Trastorn mental greu, ccom per exemple l’esquizofrènia. Hi ha diversos trastorns que cursen amb deterioració cognitiva i que també requereixen de l’atenció necessària. Quan una persona amb esquizofrènia presenta alteracions cognitives és recomanable iniciar un tractament neuropsicològic.

  Deteriorament cognitiu lleu o cap deteriorament.El tractament neuropsicològic també és recomanable per a persones grans, en aquest cas es fan tasques d’estimulació cognitiva. Aquestes tasques ens permeten mantenir el cervell actiu. En jubilar-nos o fer-nos grans a vegades perdem les rutines o no mantenim el nivell de tasques que abans ens exigien un esforç cognitiu constant. Per això, es proposen tasques d’estimulació que fan que el cervell continuï treballant, es mantingui actiu i prevenim el deteriorament cognitiu.

  NECESSITES PARLAR AMB UN NEUROPSICÒLEG?

  Contacta amb nosaltres i resoldrem els teus dubtes.
  La valoració és gratuïta.

  LA IMPORTÀNCIA DEL NEUROPSICÒLEG I LA FAMÍLIA

  La família i els cuidadors dde la persona són molt importants durant el procés de rehabilitació. Durant el tractament es treballa de manera conjunta amb la família i els cuidadors i s’ofereix suport per gestionar tots els àmbits que siguin necessaris. Aquests àmbits poden ser la comprensió de les alteracions, les noves necessitats que té l’usuari, assessorament en gestions de tràmits de dependència o estratègies del maneig conductual o emocional d’aquest, per exemple.

  Durant el tractament és important que les sessions siguin motivadores, per això és rellevant adaptar-se als gustos i preferències de la persona, intentem que les sessions siguin dinàmiques, prioritzem l’ús de material adient a la seva l’edat i tenim en compte els seus desitjos i objectius vitals.

  Durant el tractament, a més de les sessions que es realitzen al centre, és important que es continuï treballant en tots els àmbits de la vida diària, per això es faciliten tasques, activitats i pautes que es poden fer a casa i en el dia a dia amb l’objectiu de generalitzar l’aprenentatge.

  AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA A BARCELONA I TARRAGONA

  En l’avaluació neuropsicològica que realitzem en les nostres unitats de Barcelona i Tarragona explorem les àrees cognitives, emocionals i conductuals del pacient amb la finalitat de conèixer les patologies i alteracions que presenten i així marcar-nos uns objectius de tractament individualitzats.

  Durant la valoració, primer es recull informació sobre la història clínica i antecedents de la persona. També es tenen en compte informes provinents d’altres professionals o centres. A continuació, s’administren bateries i test estandarditzats per explorar les capacitats cognitives, emocionals, conductuals i socials de l’usuari. Sempre que sigui possible parlem amb la família o amb els cuidadors perquè aportin més informació i completar la història, així com per tenir un altre punt de vista. Després, l’expert en neuropsicologia corregeix les proves estandarditzades per obtenir les puntuacions normatives i amb tota la informació recopilada poder realitzar un judici clínic i una orientació diagnòstica.

  És recomanable realitzar una valoració neuropsicològica quan s’ha patit un accident i hi ha sospita d’alteracions cognitives. És important, per exemple, després de patir un traumatisme cranioencefàlic, un accident cerebrovascular, un accident de trànsit o laboral.

  Un altre moment en el qual podem necessitar una valoració neuropsicològica és quan hi ha sospita o diagnòstic d’alguna malaltia neurodegenerativa com l’Alzheimer, l’esclerosi múltiple o el Parkinson; un trastorn del neurodesenvolupament, com autisme o TDAH; o un trastorn mental greu que cursa amb alteracions cognitives, com l’esquizofrènia.

  També pot ser aconsellable demanar una valoració quan ens fem grans i observem nosaltres o el nostre entorn pèrdues de memòria o concentració, per poder detectar una demència o un deteriorament cognitiu derivat de l’edat avançada al més aviat possible. La detecció precoç en tots els trastorns i malalties és molt rellevant, ja que s’ha demostrat que la rehabilitació és molt més efectiva en les etapes inicials.