ELS NOSTRES TRACTAMENTS DE LOGOPÈDIA

COM POT AJUDAR-ME LA LOGOPÈDIA?

El tractament de logopèdia és la disciplina que té com a finalitats la prevenció, la valoració, el diagnòstic i la recuperació integral de la comunicació humana.

A grans trets, entenem la logopèdia com un ventall molt ampli de la comunicació que es pot desenvolupar en diferents entorns, des de l’educatiu, el conductual, el clínic i hospitalari a l’entorn sociosanitari.

La logopèdia com a disciplina no actua sola, ha de vincular-se amb altres disciplines i ciències per poder interactuar, tenint en compte la realitat biopsicosocial i cultural de cada persona.

Com a logopedes necessitem contemplar la persona no com una patologia, símptoma o malaltia, sinó com un ésser al qual cal conèixer i escoltar. Cal incloure-la a la teràpia i fer-la partícip en tot el procés de rehabilitació.

EXPLICA'NS EL TEU CAS

  tratamiento logopedia neurologica ejercicio
  tratamiento logopedia neurologica respiracion

  QUAN ÉS CONVENIENT SEGUIR UN TRACTAMENT DE LOGOPÈDIA?

  ¿EN QUÈ CONSISTEIX LA TERÀPIA AMB UN LOGOPEDA?

  La logopedia com a teràpia s’utilitza per abordar els problemes, patologies o dificultats en l’àrea del llenguatge oral i escrit; en la parla i la pronunciació; en l’audició i la disfàgia, és a dir, en la comunicació en el seu ventall més ampli de possibilitats.

  El punt de partida per al tractament s’inicia amb un conjunt de protocols valoratius i tests que es realitzen al pacient (juntament amb la seva família, tenint en compte el seu perfil comunicatiu) a la vegada que es duu a terme una observació directa en situacions comunicatives quan existeixen sospites o senyals d’alarma de trastorns del llenguatge, parla, lectoescriptura, dèficit auditiu, disfàgia, etc.

  Tota aquesta informació, ens permetrà circumscriure les necessitats i demandes de la persona quant a la comunicació i arribar a un diagnòstic, establir un pronòstic i un plantejament d’objectius adaptats a cadascú.

  EXERCICIS DE LOGOPÈDIA

  Dissenyem cada sessió de logopèdia i posem en marxa, diferents exercicis per poder activar de manera holística els òrgans bucofonatoris (llengua, llavis, paladar, galtes, etc.). Aquests òrgans, no deixen de ser músculs i consegüentment necessiten tenir una tonicitat, agilitat, mobilitat i força adequades. Tots aquests òrgans intervenen en la producció dels fonemes (dels sons de la parla). A això, hem d’afegir-hi un seguit d’activitats creatives, amb les quals hem d’abordar la respiració, la postura, la projecció de la veu, i introduir tots els seus paràmetres: to, timbre i intensitat.

  SISTEMES ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ EN LOGOPÈDIA

  També dins de la teràpia de la logopèdia es pot abordar els diferents sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació, anomenats SAAC, que són formes d’expressió diferents al llenguatge parlat. Tenen com a prioritat incrementar i compensar les dificultats de les persones amb discapacitat, oferint major autonomia i qualitat de vida a l’hora de poder comunicar-se.

  Tenint en compte la pluralitat d’entorns, la neurologopèdia és una branca de la logopèdia que integra la comunicació humana en totes les funcions cerebrals associades a la comprensió i a l’expressió del llenguatge verbal, oral i escrit i també la comunicació no verbal, les funcions auditives, visuals, cognitives, etc. Actua directament en el camp del dany cerebral adquirit (traumatismes craneoencefàlics, ictus, etc.) i en malalties neurològiques progressives que afecten el sistema nerviós (demència, Parkinson, Alzheimer, esclerosi múltiple, malatia de Huntington, etc.)

  tratamiento logopedia neurologica chequeo
  tratamiento logopedia neurologica juegos

  TRASTORNS I FUNCIONS QUE ES TREBALLEN AMB LOGOPÈDIA

  La logopèdia va dirigida a persones que presenten:

  DIFICULTATS O PROBLEMES EN LA VEU

  Per abús vocal, pòlips, nòduls, edema de Reinke en les cordes vocals, alteracions que es produeixen per la paralització de les cordes vocals per càncer, etc.

  DIFICULTATS EN LA PARLA

  Problemes vinculats amb l’articulació i producció de sons a causa de dislàlies (alteracions en l’articulació de sons), disàrtries (trastorns de la programació motora de la parla) o trastorns en la fluïdesa verbal i el ritme (disfèmia).

  PROBLEMES DEL LLENGUATGE

  En el llenguatge comprensiu o expressiu per retard en l’adquisició del llenguatge, trastorn específic del llenguatge, dislèxia o afàsies, entre altres.

  DIFICULTATS EN L’AUDICIÓ

  En presentar aquesta discapacitat auditiva en els seus diferents graus d’hipoacúsia, la comunicació es pot veure molt compromesa. Actualment existeixen implants coclears que fan més funcional l’audició; també s’haurà de treballar la fonètica i els diferents aspectes de la veu.

  PROBLEMES DE DEGLUCIÓ

  En aquest grup destaquem la disfàgia (dificultat o molèstia important a l’hora de deglutir, ja siguin textures líquides o sòlides).

  PERSONES QUE NECESSITEN SISTEMES ALTERNATIUS I AUGMENTATIUS DE COMUNICACIÓ (SAAC):

  Inclourem persones amb discapacitat física (seqüeles de paràlisi cerebral, traumatismes cranioencefàlics, malformacions craniofacials, malalties neuromusculars progressives). Un altre grup que podem incloure-hi és el de persones amb discapacitat intel·lectual, cognitiva i física (autisme, pluridiscapacitats, etc.) i amb discapacitat sensorial (auditiu, visual, etc.) i col·lectius vulnerables (persones sotmeses a operacions que impliquin la comunicació i a persones immigrants que desconeixen l’idioma).

  Aquest concepte ofereix tant idees per al treball terapèutic com propostes d’estructuració de les activitats de la vida diària de manera que aquestes es converteixin en activitats de desenvolupament i estimulació per al pacient. No es requereix d’un temps addicional per aplicar Basale Stimulation® sinó que aquest concepte s’ofereix com una nova manera apropar-se i acompanyar el pacient.

  ACCIDENTS CEREBROVASCULARS

  DETERIORAMENT COGNITIU I NEUROLÒGIC

  Per demències, Alzheimer, Parkinson, esclerosi lateral amiotrófica, esclerosi múltiple, etc.

  NECESSITES UN TRACTAMENT DE LOGOPÈDIA?

  Contacta amb nosaltres i resoldrem els teus dubtes.

  LOGOPÈDIA PER A ADULTS A BARCELONA I TARRAGONA

  La logopèdia com a eina és capaç de millorar els següents aspectes en la qualitat de vida: