ELS NOSTRES TRACTAMENTS DE TERÀPIA OCUPACIONAL

QUINS PROBLEMES MILLOREN AMB TERÀPIA OCUPACIONAL?

La terapia ocupacional es centra en l’estudi de la interacció entre la persona, l’ocupació i l’entorn. Desenvolupant una mica més aquests tres conceptes clau podríem dir que la teràpia ocupacional entén la persona com un ésser ocupacional. Això significa que tota persona té la necessitat d’estar implicada en activitats o ocupacions significatives per poder desenvolupar-se com a ésser humà en un context de salut i benestar.

Però a més, perquè aquesta participació sigui satisfactòria, la persona necessita sentir que es desenvolupa de manera adequada segons la seva cultura, els seus valors I les seves creences (que aniran canviant al llarg de la seva vida), i que ho fa relacionant-se de manera adequada amb l’entorn, ja sigui social (la família, els amics, la societat) o físic. La correcta interacció entre aquests elements contribueix al desenvolupament del benestar i la salut.

EXPLICA'NS EL TEU CAS

  tratamiento terapia ocupacional pasatiempos
  tratamiento terapia ocupacional servicio

  ELS OBJECTIUS DE LA TERÀPIA OCUPACIONAL

  El principal objectiu de la teràpia ocupacional és que la persona aconsegueixi el màxim nivell d’autonomia amb el grau de satisfacció més alt possible. Per aconseguir aquesta premissa cal que tres nivells d’habilitat interactuïn correctament entre si, és a dir, és essencial que aspectes cognitius, sensitiu-motors i afectius interaccionin adequadament. Dit d’una altra manera, és imprescindible que la persona sigui capaç de planificar l’activitat i d’executar-la, i tenir a més la motivació suficient per fer-ho.

  Una lesió pot afectar qualsevol dels tres nivells d’habilitat, dificultant o impedint una execució satisfactòria i eficient, per això el terapeuta ocupacional pot dur a terme un abordatge més encaminat a millorar aspectes sensitius, motors o cognitius, depenent de quina sigui l’habilitat en la qual el pacient troba més dificultats, i que per tant estigui impedint o dificultant en major mesura l’execució de la persona.

  Per a facilitar el retorn a la competència funcional, el terapeuta ocupacional utilitza l’activitat com mitjà terapèutic per dur a terme la intervenció, i treballar amb aquelles activitats que ocupen la vida quotidiana de les persones, les activitats de la vida diària (AVD).

  Entre les activitats de la vida diària estan les relacionades amb l’autocura (rentar-se, vestir-se, alimentar-se, entre altres) i amb altres de més complexes com cuinar, comprar o utilitzar el transport públic, passant fins i tot per les que estan relacionades l’entreteniment, la diversió i l’oci.

  En resum, podríem dir que el terapeuta ocupacional hauria d’acompanyar la persona en tot el seu procés terapèutic, ajustant el nivell d’exigència a la fase en la qual es trobi, així com a les seves destreses i competències, per promoure el seu desenvolupament ocupacional.

  NECESSITES TERÀPIA OCUPACIONAL?

  Contacta amb nosaltres i resoldrem els teus dubtes.

  TRASTORNS QUE TRACTA EL TERAPEUTA OCUPACIONAL

  Les persones susceptibles de rebre tractament de teràpia ocupacional dins de l’àmbit de la neurorehabilitació són totes aquelles que a conseqüència d’una lesió o patologia neurològica poden presentar tant una restricció en l’acompliment de les activitats com una restricció en la seva participació en qualsevol situació vital (o tenir risc de patir-les).

  Quan parlem de restriccions en la participació, el primer solem imaginar són problemes de caràcter físic, persones que presenten dificultats en la mobilitat, la força, l’alineació de la postura, la coordinació, la destresa motriu fina, etc.

  Aquests aspectes seran abordats pel terapeuta ocupacional, però hem de tenir present que aquelles patologies o lesions que provoquen aquestes limitacions generen també una afectació a nivell emocional, a nivell perceptiu i a nivell cognitiu (ocasionant problemes per orientar-se en l’espai, mantenir l’atenció, planificar les activitats, o resoldre situacions quotidianes, entre altres) que impediran que es puguin recuperar aquells rols o responsabilitats que es tenien prèviament.

  A conseqüència de la lesió o patologia és possible també que, abans que la persona torni a casa, calgui adequar el domicili convenientment. El terapeuta ocupacional pot oferir orientació perquè el retorn a casa sigui el més senzill possible: valorar si cal eliminar alguns elements, modificar alguns espais o incorporar material de suport (i oferir ajuda en l’aprenentatge del seu ús).

  Amb tot, és important no oblidar que encara que les dificultats de caràcter físic puguin ser les més evidents, sempre tractarem les persones des d’una perspectiva holística, tenint en compte totes les àrees que es trobin afectades

  tratamiento terapia ocupacional cocina
  tratamiento terapia ocupacional fisioterapia

  VOLS PARLAR AMB UN TERAPEUTA OCUPACIONAL?

  Contacta amb nosaltres i resoldrem els teus dubtes.

  MALALTIES MÉS HABITUALS QUE REQUEREIXEN TERÀPIA OCUPACIONAL

  La teràpia ocupacional va dirigida a qualsevol persona amb una malaltia neurológica: això significa que poden veure’s afectats tant el sistema nerviós central com el sistema nerviós perifèric, funcions com el moviment voluntari, el moviment automàtic, la coordinació, la força, l’equilibri, la marxa, etc.

  EN QUÈ I COM PODEM AJUDAR-TE

  MALALTIES QUE REQUEREIXEN TERÀPIA OCUPACIONAL

  TERÀPIA OCUPACIONAL PER A ADULTS A BARCELONA I TARRAGONA

  Després de revisar la patologia podem veure que existeixen una seguit de signes i símptomes que són comuns a les persones amb el mateix diagnòstic. Això només ens serveix de punt de partida, no ens basem únicament en aquesta informació. Serà indispensable realitzar una valoració exhaustiva de les capacitats i els dèficits que presenta cada persona en concret i a més realitzar una anamnesi completa. Només així podrem fer un diagnòstic en teràpia ocupacional i plantejar uns objectius a curt i mig termini.

  Val a dir que aquests objectius hauran de consensuar-se amb la resta de l’equip interdisciplinari per crear uns objectius comuns. Només així es podran aconseguir els millors resultats.