Modulació pedagògica


Què és la modulació pedagògica?

La Modulació Pedagògica és un concepte pedagògic amb vocació d’innovació que pretén facilitar la comunicació i la relació entre persones amb greus discapacitats i els seus familiars. 

S’estructura a partir de la detecció de necessitats respecte activitats quotidianes, que s’utilitzen com a situacions d’aprenentatge. El concepte parteix dels fonaments teòrics de Basale Stimulation, per a especialitzar-se en l’acompanyament pedagògic a les famílies d’aquestes persones i en donar-los suport, eines i recursos per a gestionar de la manera més plena i satisfactòria possible la seva relació.

La Modulació Pedagògica proposa un canvi de mirada envers els familiars, deixant de veure’ls com a co-terapeutes per a entendre que són part afectada i implicada des de dins del procés. Això implica per part dels professionals, l’ús de noves eines, nous formats i noves estructures per a acompanyar-los.

Modulacio Pedagogica

La Modulació Pedagògica pot ser de gran utilitat per a qualsevol professionals de diferents àmbits que atenguin a persones amb greus discapacitats i les seves famílies: educació especial, geriatria, tallers ocupacionals, neurorehabilitació…

Es realitzen cursos de Modulació pedagógica que ofereixen estratègies d’ensenyament- aprenentatge, per a tots aquells que estiguin interessats en acompanyar les famílies en els seus processos d’aprenentatge. Amb tot plegat es pretén que qualsevol professional disposi de la estructura bàsica per a posar en marxa processos de MP en el seu entorn de treball.


Explíca’ns el teu cas

La UEN disposa d’activitats terapèutiques complementàries que milloren notablement els tractaments
i que, juntament amb les especialitats assistencials, configuren la nostra plataforma de serveis.

Contacta amb nosaltres i explica’ns el teu cas.

  info

  UEN Barcelona

  Passeig de la Vall d’ Hebrón 159-169
  08035 Barcelona
  93 428 54 43 / 648 552 887
  93 274 24 94
  info@uen.cat

  info

  UEN Tarragona

  Requet de Fèlix 35
  43480 Vila-seca. Tarragona
  977 396 260 / 696 000 172
  93 274 24 94
  info@uen.cat