Grups de suport familiar


Grups de suport familiar

L’afectació per dany cerebral genera, en el seu entorn més immediat un canvi important. Els professionals considerem que la canalització d’ aquestes mancances a través d’ un grup serà una experiència positiva i enriquidora.

Aquesta activitat, dirigida per l’ equip de psicòlegs i pedagogs de la UEN és totalment gratuïta. Les sessions, adreçades als familiars dels usuaris, tenen una periodicitat quinzenal.

Grups De Suport Familiar

Objectiu:

 • Ampliar coneixements sobre recursos i solucions a possibles necessitats assistencials i socials, a partir de l’experiència de professionals especialitzats.
 • Donar sortida a sentiments i emocions.
 • Donar eines concretes a la família per a l’estimulació de la persona afectada.
 • Ajudar a comprendre les respostes del pacient i el context en que es donen.
 • Contribuir a l’ adequació d’ expectatives i confiança de la família.
 • Aprendre tècniques de relació i comunicació amb el familiar afectat (pautes de comportament).
 • Entrenament de tècniques de relaxació.
 • Promoure i facilitar l’ associació familiar.
 • Afavorir l’autoajut.
 • Detectar les dificultats que puguin anar sorgint.

Explíca’ns el teu cas

La UEN disposa d’activitats terapèutiques complementàries que milloren notablement els tractaments
i que, juntament amb les especialitats assistencials, configuren la nostra plataforma de serveis.

Contacta amb nosaltres i explica’ns el teu cas.

  info

  UEN Barcelona

  Passeig de la Vall d’ Hebrón 159-169
  08035 Barcelona
  93 428 54 43 / 648 552 887
  93 274 24 94
  info@uen.cat

  info

  UEN Tarragona

  Requet de Fèlix 35
  43480 Vila-seca. Tarragona
  977 396 260 / 696 000 172
  93 274 24 94
  info@uen.cat