Estimulació sensorial


Què és un espai multisensorial? Per a qui?

L’espai multisensorial és un lloc que proporciona a la persona un estat global de calma, benestar emocional i un despertar dels seus sentits. Es coneixen també com aula o sala multisensorial i són el context ideal per aplicar el concepte Snoezelen.

La sala multisensorial és un recurs especialment útil en aquells llocs on s’hi troben persones amb afectacions físiques, psíquiques o sensorials, persones amb dificultats d’aprenentatge, o senzillament persones sanes sotmeses a estrès. El treball dins de la sala a càrrec d’un professional format permet a la persona relaxar-se, desenvolupar autocontrol i confiança en un mateix, afavoreix l’aprenentatge, estimula la comunicació i contribueix a augmentar el seu benestar.

Act Sala Multisensorial.

Sala Estimulacio Sensorial 1
Sala Estimulacio Sensorial 2


La UEN utilitza una sala adaptada per poder realitzar la estimulació multisensorial, també conegut com a espai Snoezelen.


Snoezelen es defineix com el despertar dels sentits a través del a pròpia experiència sensorial. És la recreació de moments de vida autèntica per a persones diferents.

Snoezelen és un concepte que va íntimament lligat a l’entorn, que es caracteritza per ser multisensorial.

Des del seu origen, s’ha convertit en una manera diferent d’abordar a la persona amb dany cerebral adquirit i altres afectacions, amb evolucions molt positives a través de la relaxació i l’estimulació dels sentits. En els darrers anys, s’ha convertit en una eina fonamental al servei de terapeutes.

El concepte Snoezelen neix als anys 70 a Holanda amb la finalitat de proporcionar experiències sensorials agradables mitjançant l’estimulació dels sentits primaris. Aquesta activitat es realitzava sense necessitat d’activitat intel·lectual i dins d’una atmosfera de confiança i relaxació.

En un principi, Snoezelen es va introduir com una intervenció per a persones amb dificultats d’aprenentatge, basant-se en les dificultats que tenen aquestes persones per explorar el seu entorn, la qual cosa els impedeix tenir una estimulació sensorial adequada. Avui, són cada cop més els col·lectius als que s’ha ampliat la teràpia, incloent persones treballadores sotmeses a estrès a tothom que necessiti d’uns minuts de relaxació o evasió.


Explíca’ns el teu cas

La UEN disposa d’activitats terapèutiques complementàries que milloren notablement els tractaments
i que, juntament amb les especialitats assistencials, configuren la nostra plataforma de serveis.

Contacta amb nosaltres i explica’ns el teu cas.

  info

  UEN Barcelona

  Passeig de la Vall d’ Hebrón 159-169
  08035 Barcelona
  93 428 54 43 / 648 552 887
  93 274 24 94
  info@uen.cat

  info

  UEN Tarragona

  Requet de Fèlix 35
  43480 Vila-seca. Tarragona
  977 396 260 / 696 000 172
  93 274 24 94
  info@uen.cat