Equip professional

A partir de sessions individualitzades i de valoracions sistemàtiques podem centrar la nostra atenció en estructurar el tractament durant tot el procés rehabilitador i aproximar-nos amb coherència a les expectatives tant de la família com de la persona afectada.

L’equip humà de la UEN està format per professionals amb gran experiència i sòlida formació en els àmbits de la rehabilitació i l’estimulació neurològica.

Equip Uen

Unitat d'Estimulació Neurològica

Administració

Teresa Ció

Formació

Fina Martín

Coordinació oficines centrals

Neus Eloy