Les àrees de la UEN

Interior Uen Areahospitalaria

Àrea d’ingrés

L’àrea d’ingrés forma part de la Unitat d’Estimulació Neurològica i comprèn l’atenció directa en situació d’ingrés 24 hores.

És una àrea imprescindible per al desenvolupament i l’evolució de les persones afectades, que s’inicia de manera ordenada dins del procés rehabilitador. Deriva posteriorment cap a l’àrea de centre de dia o l’àrea ambulatòria.

Permet la intervenció dels serveis de Medicina física i rehabilitació, Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia ocupacional, Logopèdia i Neuropsicologia, Psicologia clínica i Pedagogia.

Interior Uen Areacentrededia

Àrea de Centre de dia

L’àrea de Centre de dia forma part de la Unitat d’Estimulació Neurològica i comprèn la rehabilitació integral. Disposa de zones de descans, menjador, cuina pròpia i sales específiques de tractament.

És una àrea imprescindible per al desenvolupament i evolució de les persones afectades, que s’inicia de manera ordenada dins el procés rehabilitador i deriva cap a l´àrea ambulatòria.

Permet la intervenció dels serveis de Medicina física i rehabilitació, Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia ocupacional, Logopèdia i Neuropsicologia, Psicologia clínica i Pedagogia.

Interior Uen Areaambulatoria

Àrea ambulatòria

L’àrea ambulatòria forma part de la Unitat d’Estimulació Neurològica i comprèn la rehabilitació integral. Es un espai diàfan on dur a terme totes les activitats terapèutiques físiques, psicocognitives i emocionals de les persones afectades.

És una àrea imprescindible per al desenvolupament i evolució de les persones afectades, que s’inicia de manera ordenada dins del procés rehabilitador i deriva cap a l’àrea domiciliària.

Permet la intervenció dels serveis de Medicina rehabilitadora, Fisioteràpia, Teràpia ocupacional, Logopèdia, Psicologia clínica, Pedagogia, Neuropsicologia.

Interior Uen Areadomiciliaria

Àrea domiciliària

L’àrea domiciliària forma part de la Unitat d’Estimulació Neurològica i comprèn la rehabilitació integral. Es duu a terme als domicilis privats de les persones afectades, i la seva àrea d’intervenció s’extén arreu de Catalunya.

És una àrea imprescindible per a la finalització del procés rehabilitador i la seva continuïtat, per tal d’afavorir la preservació de les millores aconseguides amb relació a la qualitat de vida de les persones afectades.

Permet la intervenció dels serveis d’Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia ocupacional, Logopèdia i Neuropsicologia.