NOVA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES


La Unitat d’Estimulació Neurològica SL compleix rigorosament amb la nova normativa europea que regula la protecció de dades dels ciutadans, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018. Aquesta normativa afecta totes aquelles empreses que utilitzen dades de ciutadans europeus.

El nou reglament europeu, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, vol oferir més protecció i més control sobre les dades personals de què disposen les empreses, reforçar els drets quant a possibles modificacions, eliminació o accés.

Amb aquesta mesura es vol fomentar la responsabilitat a l’hora de gestionar les dades personals en l’entorn digital. Entre altres, algunes de les millores que estableix aquesta nova normativa són: el consentiment lliure, específic i inequívoc; la responsabilitat proactiva i la  informació més detallada que s’ofereix als ciutadans.

A partir d’ara els ciutadans europeus hauran de donar el seu consentiment inequívoc perquè les empreses puguin utilitzar les seves dades.