La UEN participa en la IX Jornada de l’ACES


Manel Gómez, professor de Rehabilitació Neurològica de la UVIC i del Tecnocampus Mataró UPF, i codirector del centres UEN Barcelona i UEN Tarragona ha participat en la IX Jornada de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES): La sanitat privada i els accidents de trànsit, que va tenir lloc a l’auditori del Centre Mèdic Teknon de Barcelona el 19 de novembre.

Aquesta IX Jornada de l’ACES, centrada en què les persones accidentades han de ser tractades en el millor hospital disponible, ha comptat amb la participació d’experts en biomecànica, rehabilitació neurològica, investigació d’accidents i especialistes en dany cerebral i en mobilitat urbana. 

La Uen Participa En La Ix Jornada Aces

Segons Josep Ignasi Hornos, president de l’ACES, “tenim centres sanitaris privats de referència amb grans equips de professionals i amb totes les dotacions assistencials necessàries. La xarxa privada ajudaria a descongestionar els Serveis d’Urgències dels hospitals públics on actualment reben a tots els accidentats de trànsit i que solen estar col·lapsats”. En aquesta línia, el codirector de les UEN va voler remarcar que “no existeixen entitats com la UEN que puguin oferir un servei especialitzat i absolutament integral en neurorehabilitació per a persones que han patit un traumatisme cranioencefàlic. Nosaltres oferim la possibilitat d’ingrés, centre de dia, ambulatori i domiciliari”.  

Segons l’ACE “el sector sanitari privat català reivindica des de fa anys formar part dels centres assistencials que tracten accidentats de trànsit. Els recursos assistencials i tècnics estan preparats però manca la decisió del Departament de Salut per posar en marxa aquesta petició històrica”.

Més informació:
https://www.aces.es/inici