Laura Rodríguez Gómez

  • Diplomada en Fisioteràpia per la Universitat de Vic.
  • Màster en Fisioteràpia del tòrax (fisioteràpia respiratòria).
  • Formació avançada en Basale Stimulation.
  • Formada en mètode Affolter.
  • Formació en Perfetti.
  • Curs de Fisioteràpia Respiratòria en pediatria.
  • Curs de introducció al concepte Bobath en adults. Moviment normal.
  • Curs d’introducció al concepte INN: Integració de neurodinàmica en neurorehabilitació.
  • Curs inicial Kinaesthetics en les cures assistencials.
  • Col·legiada núm. 8063

Email: laura.rodriguez@uen.cat

Laura Rodríguez Gómez