Daniel Rodriguez

  • Llicenciat en Psicopedagogia. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
  • Llicenciat en Ciències de l’ Educació. Especialitzat en educació especial. Universitat de La Plata.
  • Patologia del llenguatge i parla. Universitat Politècnica de Catalunya. Col·legiat núm. 0976
  • Màster en Logopèdia.
  • Màster en documentació informatitzada i telemàtica per al professorat. Universitat de Barcelona.
  • Postgrau en Psicomotricitat. Universitat Pontifícia de Comillas.
  • Avaluació i intervenció neuropsicologia aplicada a la logopèdia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
  • Educador Social. Col·legi d’Educadors socials de Catalunya (CEESC). Col·legiat núm. 6484
  • Pedagogia hospitalària. Universitat de Navarra.
  • Estimulació Basal. Un model d’atenció global per a les persones plurideficients. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Col.legiat núm. 0976