Cristina Safont

  • Diplomada en Logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Màster en Neurologopèdia (Escola de patologia del Llenguatge, Hospital de Sant Pau).
  • Formació bàsica en Basale Stimulation.
  • Curs d’electroestimulació com a eina auxiliar en la teràpia logopèdica (EPL, Hospital de Sant Pau).
  • Curs Taping per a logopedes (EPL, Hospital de Sant Pau).
  • Curs inicial Kinaesthetics en les cures assistencials (UEN Barcelona).
  • Col·legiada núm. 08-1998
Cristina Safont