Ana Mercedes Richart

  • Diplomada en Teràpia Ocupacional.
  • Certificant Màster Neruorehabilitació UVIC.
  • Formada en Bobath.
  • Formada en Kinaesthetics.
  • Formada en Basal Stimulation per l’Associació Internacional de B.S.Sttutgart.
  • Curs introducció a Vojta adults.
  • Certificant Expert i Tècnic TAA (CTAC).
Ana Mercedes Richart Terapeuta Ocupacional Uen Tarragona