Alexia Aixelà Martí

  • Diplomada en Fisioteràpia per la Universitat EUIFN Blanquerna (Ramon Llull).
  • Formació avançada en Basale Stimulation.
  • Formada en mètode Affolter.
  • Formació en Perfetti.
  • Curs d’introducció al concepte INN: Integració de neurodinàmica en neurorehabilitació.
  • Curs d’introducció a la teràpia Votja.
  • Terapeuta Bobath. Reconegut per IBITA.
  • Tècnic i expert en Teràpia Assistida amb Animals (TAA).
  • Curs inicial Kinaesthetics en les cures assistencials.
  • Col·legiada núm. 5882

Email: alexia.aixela@uen.cat

Alexia Aixelà Martí